Wpłaty za obiady – wrzesień 2019 r.

Uwaga Rodzice,

Uprzejmie informuję,  iż zgodnie z regulaminem stołówki http://zs4ostroleka.pl/regulamin-stolowki/ wpłaty za dożywianie za miesiąc WRZEŚNIU będą przyjmowane tylko w dniach:  02.09- 04.09 2019r.

Koszt obiadu w miesiącu WRZEŚNIU za dni 04-30.09.2019r. :

  • Zupa:                    dni 19 x 1,00 zł.  =         19,00 zł
  • Pełen obiad:      dni 19 x 3,50 zł.  =         66,50 zł
  • Drugie danie:      dni 19 x 2,50 zł.  =         47,50 zł

KOSZT  WYŻYWIENIA  W ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM

  • Pełne wyżywienie: dni 19 x 7,00 zł. =        133,00 zł
  • Pełen obiad: dni 19x 3,50 zł.  =         66,50 zł                                                                                                   
  • Śniadanie:   dni 19 x 1,75 zł.  =        33,25 zł
  • Podwieczorek : dni 19 x 1,75  zł. =        33,25 zł

UCZNIOWIE MAJĄCY DOFINANSOWANIE DO ŻYWIENIA

ODBIERAJĄ KARNETY OBIADOWE W GODZINACH 8:00 – 14:00

KOSZT  OBIADU PRACOWNIKÓW:

  • Zupa: dni 19 x 3,00 zł.  =      57,00 zł. 
  • Pełen obiad: dni 19 x 8,50 zł.  =    161,50 zł. 
  • Drugie danie: dni 19  x 5,50 zł.  =     104,50 zł.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.
Jednocześnie  informuję,  że wpłat na obiady można dokonywać przelewem na konto szkoły nr:
94 1020  3802  0000 1102   0208  0000
W tytule wpłaty wpisujemy:
imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz informację:
„pełen obiad”,  „drugie danie”,  lub „sama zupa”, „śniadanie”, „podwieczorek”