Bezpłatne letnie zajęcia świetlicowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych letnich zajęciach świetlicowych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.

Odbędą się one w terminie od 24.06.2019r. do 05.07.2019r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 w Placówce Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Partyzantów 3 w Ostrołęce.

Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin, w których występuje:

– niewydolność wychowawcza,

– wielodzietność,

– problem alkoholowy,

–  niezamożność,

– niepełnosprawność.

W ramach zajęć przewidziane są różne atrakcje m.in.:

– jednodniowa wycieczka ( miejsce nie jest jeszcze znane, w ubiegłych latach   były to np. Płock, Olsztyn, Ruciane Nida, Mikołajki itp),

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– zajęcia sportowe, plastyczne

– ognisko,

– wizyty w ważnych instytucjach naszego miasta jak Straż Pożarna, Policja, itp.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Partyzantów 3 (budynek hali sportowej, II piętro).