Kategoria: Uncategorized

Wszystkie Kolory Świata

Wszystkie Kolory Świata – to program, w którym w ramach Klubu Szkół UNICEF, biorą udział uczniowie naszej szkoły. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji  i otwartości na inne kultury oraz pokazanie, że...

Wizyta w kościele w ramach programu GIODO

W marcu uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej udali się do kościoła parafialnego w Wojciechowicach w ramach programu GIODO – Twoje dane – Twoja sprawa. Na miejscu ks. Dariusz Zalewski zaprosił ich do...