Dokumentacja szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Rzecznika Praw Ucznia 

Zasady zachowania podczas ewakuacji w razie pożaru

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce 2017-2021

Zasady współpracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami

Regulamin wycieczek i imprez organizowanych przez ZS nr 4 w Ostrołęce

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin konkursu na najkulturalniejszego ucznia SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin konkursu „Najwyższa frekwencja w SP 4 w Ostrołęce

Regulamin konkursu „Najwyższa frekwencja w klasach gimnazjalnych”

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Koncepcja pracy ZS nr 4 w Ostrołęce na lata 2016/2021

Regulamin bezpłatnego użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych w ZS nr 4 w Ostrołęce

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce

Procedura korzystania z telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych i  multimedialnych na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Program poprawy frekwencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce

Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć w  ZS nr 4 w Ostrołęce

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018