Dokumentacja szkoły

Statut Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Ocenianie Wewnątrzszkolne

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Statut Rzecznika Praw Ucznia 

 Zasady zachowania podczas ewakuacji w razie pożaru

 Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce 2015-2018

Zasady współpracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami

 Program profilaktyki 2015-2018

Regulamin wycieczek i imprez organizowanych przez ZS nr 4 w Ostrołęce

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin konkursu na najkulturalniejszego ucznia SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin konkursu „Najwyższa frekwencja w SP 4 w Ostrołęce

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Koncepcja pracy ZS nr 4 w Ostrołęce na lata 2016/2021

Regulamin bezpłatnego użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych w ZS nr 4 w Ostrołęce

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w ZS nr 4 w Ostrołęce

Procedura korzystania z telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych i  multimedialnych na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Program poprawy frekwencji uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce

Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce

Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć w  ZS nr 4 w Ostrołęce

Zgoda na uczestnictwo w konkursie, zawodach

Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce w roku szkolnym 2017/2018