Dominika Misiak – utalentowana stypendystka – autorka książki dla młodzieży

20 czerwca Dominika Misiak uczennica klasy II a gimnazjum zaprezentowała swoim kolegom i koleżankom z klasy efekty swojej całorocznej pracy – dwujęzyczną książkę. Był to ostatni etap projektu stypendialnego, którego uczestnikiem była Dominika. We wrześniu ubiegłego roku, za wysokie wyniki z języka angielskiego uczennica otrzymała Mazowieckie Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
W ciągu roku szkolnego uczennica przygotowała i przeprowadziła ankietę wśród swoich rówieśników nt. czytelnictwa. Następnie, po ich analizie napisała dwujęzyczną książkę
o tematyce młodzieżowej, której główną bohaterką była Katniss. W pracy zostały zamieszczone również rysunki wykonane na tablecie graficznym.