Dzień Edukacji Narodowej 2018

17 października w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły p. Dariusz Bastek wręczył nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym nagrody dyrektora szkoły. Ponadto, odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniej skarbnik naszej szkoły p. Kuskowskiej. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Edyta Załęska. W imieniu swoim oraz pozostałych rodziców złożyła życzenia gronu pedagogicznemu szkoły oraz pozostałym pracownikom. Tego dnia odbyło się również symboliczne wręczenie kluczy do budynku szkoły przewodniczącym Samorządów Uczniowskich. Na zakończenie uczniowie obejrzeli wspaniałą część artystyczną przygotowaną przez uczniów oraz absolwentów szkoły.