Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysty apel odbył się w poniedziałek, 14 października. Został przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Podczas uroczystości, dyrektor szkoły – Dariusz Bastek, dziękował nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży. Życzył również pracownikom, aby każdego dnia inspirowali swoich podopiecznych, a praca była dla nich satysfakcjonująca. Dużo ciepłych słów zebrani usłyszeli również od przedstawicielek Rady Rodziców. Następnie głos zabrali uczniowie,  którzy nie tylko podziękowali nauczycielom za dobre rady i pomoc, ale obiecali również, że od wtorku (15 października) będą grzeczniejsi. Całą uroczystość uświetnił taniec klasy IIIa.