Informacja wychowawcy świetlicy dla rodziców

Aktualne wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do świetlicy znajdują się w zakładce Aktualności/Świetlica