Jesteśmy COOL – TURALNI

Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych, zgodnie z regulaminem konkursu, wybrali spośród siebie najkulturalniejszych kolegów. Cieszymy się, że grono nie odmawiających pomocy, przyjaznych i uprzejmych uczniów naszej szkoły powiększa się z każdym rokiem i wybór tego jednego jest naprawdę trudny.

W pierwszym półroczu 2018/2019 roku  tytuł Najkulturalniejszego w danej klasie otrzymali:

V a   Krystian Zaniewski

VI a   Oliwia Łępicka

VII a  Maciej Wilkowski

VIII a  Maria Niewiarowska

III a G Kinga Perzanowska

III b G Michał Kubeł                                                     

Gratulujemy!

W czasie wywiadówek podsumowującej I półrocze dyrektor szkoły, p. Dariusz Bastek, wręczył zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy, a rodzicom złożył wyrazy uznania za wzorowe wychowanie dzieci, życząc dalszych sukcesów w procesie wychowawczym.