Listy do rodziców i opiekunów oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z listami do dyrektorów szkół oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć. (KPZ.576.9.2020)

Stosowne pliki w załączniku.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020

Pismo MKO do uczniów 12.03.2020