Mamy kolejny sukces!

Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie, (…)”

14 kwietnia 2018 r. nasze gimnazjalistki: Izabela Marcińczyk z klasy IIA  oraz Małgorzata Śmiarowska z klasy IIIB wzięły udział w XXIV Konkursie Recytatorskim Poezji C.K. Norwida o zasięgu powiatowym zorganizowanym przez Civitas Christiana w Ostrołęce. Wśród recytatorów biorących udział w interpretacji twórczości poety, Małgosia Śmiarowska zajęła I miejsce, prezentując utwór „Modlitwa”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.