Miejski piknik „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”

Dnia 20 września społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 zaprosiła uczniów ostrołęckich szkół na miejski piknik pod hasłem „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy stosowanie przemocy. Na pikniku naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III a i IV a, którzy wzięli udział w wielu konkurencjach sportowych, konkursie piosenki oraz w konkursie plastycznym. Za pięknie wykonaną pracę plastyczną nt. „Mój sposób na nudę” drużyna dziewcząt zajęła II  miejsce. Za wzorowe reprezentowanie szkoły wszystkim uczniom należą się wielkie słowa podziękowania.