Multimedialny konkurs historyczny

          „NASZA NIEPODLEGŁA”

  Szkolny

 KONKURS HISTORYCZNY

Z OKAZJI 100-LECIA

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w szkolnym konkursie  multimedialnym

z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepodległości,
 • zapoznanie z sylwetkami osób, które walczyły o niepodległość,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Wymagania konkursowe

 • Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub w programie Impress (pakiet OpenOffice lub LibreOffice).
 • Praca powinna zawierać wiedzę związaną z walką Polaków o odzyskanie niepodległości lub przedstawiać sylwetkę wybitnej postaci walczącej o niepodległość w latach 1795-1918.
 • W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

Kryteria oceniania prac

 • oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne,
 • estetyka i efekt wizualny – zawartość prezentacji – grafika i szata graficzna – przejrzystość – techniczna poprawność wykonania

Zwycięzcy konkursu

 • Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
 • Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody.

Terminy

Prace należy dostarczyć do p. Krzysztofa Budnego /klasopracownia informatyczna nr 18/

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac: 05 listopada 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ostrołęce.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2018.