Nabór do klas

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce ogłasza nabór

do oddziałów dla uczniów z autyzmem na rok szkolny 2018/2019

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 • wniosek o przyjęcie do szkoły

Szkoła jest jedyną placówka w regionie z oddziałami dla uczniów z autyzmem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Nasi uczniowie uczą się w rodzinnej atmosferze pod czujnym okiem specjalistów.

Zapewniamy uczniom:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi z autyzmem kadrę pedagogiczną,

 • kameralne, sprzyjające edukacji i terapii klasy liczące od 2 do 4 uczniów,

 • nauczyciela i wspierającą go osobę zatrudnioną na etacie pomocy w każdej klasie,

 • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,

 • zajęcia lekcyjne w oddzielnym budynku przystosowanym do potrzeb dzieci,

 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dzieci,

 • specjalistyczne zajęcia indywidualne:

– Terapię logopedyczną,

– Zajęcia rewalidacyjne,

– Terapię behawioralną,

– Terapię SI,

– Alternatywne i wspomagające metody komunikacji,

– Trening Umiejętności Społecznych (TUS),

– Terapię ręki.

 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci,

 • udział w zajęciach integrujących ze społecznością szkolną,

 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym: zajęcia artystyczne w Kultowni OCK, wyjścia na spektakle teatralne i filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia terapeutyczne w sali doświadczania świata w DPS w Ostrołęce,

 • możliwość korzystania z pomocy pedagoga i psychologa,

 • kształcenia dzieci z całego regionu,

 • możliwość korzystania z opieki w godz.: 7.30 – 16.00,

 • możliwość korzystania z obiadów,

 • potrzebne dokumenty:   http://zs4ostroleka.pl/nabor-do-klas-i-sp-i-gim/