Nabór do klas

Zespół Szkół nr 4 w Ostrołęce ogłasza nabór do  oddziałów dla uczniów z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu 
na rok szkolny 2017/2018

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły.

OFERUJEMY:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi z autyzmem kadrę pedagogiczną,
 • kameralne, sprzyjające edukacji i terapii klasy liczące od 2 do 4 uczniów,
 • praca w systemie nauczyciel + pomoc,
 • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,
 • zajęcia lekcyjne w oddzielnym budynku,
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dzieci,
 • specjalistyczne zajęcia indywidualne: terapia logopedyczna, rewalidacyjna oraz integracja sensoryczna,
 • różnorodność metod pracy,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci,
 • udział w zajęciach integrujących ze społecznością szkolną,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym: zajęcia artystyczne w Kultowni OCK, WTZ „Motylki” oraz WTZ „Otwarte sera”, wyjścia na spektakle teatralne i filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia terapeutyczne w sali doświadczania świata w DPS w Ostrołęce
 • możliwość korzystania z pomocy pedagoga i psychologa,
 • kształcenia dzieci z całego regionu,
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.