Obiady maj 2018 r

Obiady na maj 2018 r. wykupujemy w pokoju nr 7  wyłącznie w dniach:

25, 26, 27 kwietnia ( środa, czwartek, piątek) W GODZINACH 8.00 – 14.00

Koszt obiadu w miesiącu  MAJU 2018 r. wynosi: 

Zupa: dni 18 x 1,00 zł. = 18,00 zł. 
• Pełen obiad: dni 18 x 3,50 zł. = 63,00 zł. 
• Drugie danie: dni 18 x 2,50 zł. = 45,00 zł.

KOSZT WYŻYWIENIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Pełne wyżywienie: dni 18 x 7,00 zł. = 126,00 zł.

Pełen obiad: dni 18 x 3,50 zł. = 63,00 zł.

Śniadanie: dni 18 x 1,75 zł. = 31,50zł.

Podwieczorek : dni 18 x 1,75 zł. = 31,00 zł.

UCZNIOWIE MAJĄCY DOFINANSOWANIE DO ŻYWIENIA ODBIERAJĄ KARNETY OBIADOWE W DNIU 27 KWIETNIA W GODZINACH 8,00 – 15,00

Prosimy o terminowe wpłaty.

Jednocześnie informuję, że wpłat na obiady można dokonywać przelewem na konto szkoły nr –

94 1020 3802 0000 1102 0208 0000 –

W tytule wpłaty wpisujemy ; imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz informację : „pełen obiad”, „drugie danie”, lub „sama zupa”, „śniadanie”, „podwieczorek”