Obiady – styczeń 2019 r.

Uwaga, rodzice dokonujący wpłat na obiady

za miesiąc styczeń 2019 r. na konto bankowe szkoły,

proszeni są o uiszczanie przelewów

koniecznie po 1 stycznia 2019 r.