Oferty pracy

Informacja o naborze na stanowisko pracownika niepedagogicznego

Dane adresowe szkoły/placówki
typ: szkoła podstawowa
rodzaj: publiczna
nazwa: Szkoła Podstawowa nr 4
adres: ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka
telefon: 29 769 10 08
email: sekretariat@sp4.ostroleka.pl
Szczegóły dotyczące oferty
nazwa stanowiska: pomoc nauczyciela
wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu
rodzaj umowy: umowa na czas określony
termin planowanego umieszczenia na BIP-ie:  
termin składania dokumentów: 10.05.2019 r.

Krótki opis oferty pracy:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe:
Dobrze widziane doświadczenie w pracy jako pomoc nauczyciela.

Praca na stanowisku – pomoc nauczyciela polega na wykonywaniu   czynności  opiekuńczych i wspieraniu w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych. Wymaga cierpliwości i umiejętności związanych z pracą, z dzieckiem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wymagana jest  znajomość tematyki związanej  z opieką i wychowaniem  dziecka, dobra ogólna sprawność fizyczna i ruchowa. Przydatna jest umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami, takt, cierpliwość i wyrozumiałość. Doświadczenie w pracy z dziećmi.