Podsumowanie działań GIODO w roku szkolnym 2017/2018

Nasza placówka w roku szkolnym 2017/18 brała udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Jego celem było  podnoszenie wiedzy o ochronie danych osobowych i prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

8 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Programu. Okazało się, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce jest jedną z dwudziestu pięciu placówek w całej Polsce, której udało się zrealizować wszystkie działania w ramach Programu Sprawnościowego i tym samym zdobyła zaszczytny tytuł „Badacza danych osobowych”. Inicjatywa ta polegała na budowaniu małych struktur urzędu ochrony danych osobowych, w ramach których uczniowie wraz z nauczycielami realizowali wiele inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością. Koordynatorami grupy byli nauczyciele: pani Martyna Morshed, pani Anna Asztemborska – Śpiewak oraz pan Marek Żebrowski. Grupę uczniów stanowili: Agnieszka Kuskowska, Dżesika Szymczyk, Julia Lenkiewicz, Kalista Wysocka, Małgorzata Śmiarowska oraz Martyna Kowalska. Pomysły, jakie zostały zrealizowane wg sporządzonego wcześniej harmonogramu, to:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie logo – identyfikatora szkoły, które widnieje na głównej stronie GIODO.
  2. Założenie Kroniki – albumu działań grupy.
  3. „Gdy słowa już daremne […] jeszcze tylko muzyka!” Napisanie piosenki związanej z tematyką ochrony danych osobowych.
  4. Wyryte w glinie – 7 przykazań bezpiecznego Internetu. Wykonanie prac, których celem było poszerzenie wiedzy o ochronie danych osobowych.
  5. Stworzenie wystawy, gazetki informacyjnej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
  6. Włączenie się do zorganizowania apelu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Bezpiecznego Internetu.
  7. Zorganizowanie konkursu plastycznego – „Internet – wróg czy przyjaciel?”
  8. Zorganizowanie konkursu wiedzy o ochronie danych osobowych.
  9. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w lokalnym środowisku – ulotki i plakaty.
  10. Przeprowadzenie lekcji wśród najmłodszych uczniów – klasy I-III SP oraz w oddziałach dla dzieci z autyzmem  o tematyce ochrony danych osobowych.

Dodatkowo spośród uczniów została wytypowana jedna osoba, która była najbardziej aktywna w sferze wymienionych działań – Agnieszka Kuskowska. Uczennica otrzymała tytuł „Młodego Inspektora GIODO”, dyplom oraz nagrody z rąk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Gratulujemy serdecznie.