Podsumowanie I półrocza 2019/2020 klas IV – VIII

6 lutego odbyło się uroczyste podsumowanie I półrocza 2019/2020 klas IV – VIII. Podczas wywiadówki podsumowującej dyrektor szkoły pan Dariusz Bastek przedstawił sukcesy naszych uczniów oraz zwrócił uwagę na istotne sprawy dotyczące szkoły. Następnie, poszczególne klasy zaprezentowały swoje talenty: taneczny, grę na gitarze oraz śpiew. Ponadto, wychowawcy klas rozdali rodzicom listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz klasy i szkoły. Wyróżniono również uczniów ze 100% frekwencją oraz tych najkulturalniejszych.
Wywiadówkę zakończyły spotkania z wychowawcami klas.