Podsumowanie I półrocza kl. V – VIII 2018/2019

W czwartek, 17 stycznia,  uczniowie klas V – VIII SP i III Gim. uroczyście podsumowali I półrocze. Na początku uroczystości dyrektor szkoły, pan Dariusz Bastek, podsumował wyniki nauczania. Poinformował również o najważniejszym wydarzeniu mijającego półrocza – 100-leciu szkoły. Podziękował rodzicom za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Następnie głos zabrała przewodnicząca zespołu wychowawców, która poinformowała rodziców o akcjach  charytatywnych, w jakich brali i biorą udział uczniowie. W imieniu wychowawców podziękowała za współpracę.   Na tegorocznej wywiadówce uczniowie wraz z wychowawcami zaprezentowali rodzicom film, wiersze, piosenkę, układy taneczne i akrobatyczne oraz zdjęcia związane z obchodami Jubileuszu szkoły. Po występie każdej z klas wychowawcy wręczali rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Nagrodzono również uczniów za 100% frekwencję. Wręczono nagrody tym, którzy uzyskali tytuł Jestem COOL-turalny. Następnie dyrektor szkoły, pan Dariusz Bastek, podziękował rodzicom za wzorowe wychowanie i wręczył im  podziękowania.  Wywiadówkę zakończyły spotkania klasowe rodziców  i uczniów z wychowawcami klas.