Podsumowanie Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Podsumowaniem naszych działań był apel, który odbył się 20 listopada. W krótkim programie słowno – muzycznym uczestniczyli również uczniowie z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.  Zaprezentowane teksty przypomniały wszystkim, że każde dziecko ma takie same prawa, a innych należy  zawsze  traktować tak, jak sami chcielibyśmy  być traktowani.