Pokaż, że pamiętasz o Powstańcach Warszawskich

„Pokaż, że pamiętasz o Powstańcach Warszawskich” to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Fundację „Rosa”.

W dniach 22 – 29 października br. dzieci, młodzież i nauczyciele naszej szkoły wzięli w niej czynny udział. Wiedzę o tak doniosłym historycznym wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie, uczniowie (oprócz dostępnych im źródeł) pozyskali w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych przeprowadzonych przez nauczycieli historii i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej.

Uwieńczeniem akcji było napisanie kartek okolicznościowych do uczestników walk o stolicę. Uczniowie, nauczyciele  w ten sposób podziękowali Bohaterom – Powstańcom  za ich walkę o wolną Warszawę z niemieckim okupantem, a także zapewnili, że zawsze będą pamiętać o ich poświęceniu dla Ojczyzny.