Pracownicy administracji i obsługi

ADMINISTRACJA
1 Danuta Moczarska kierownik administracyjno – gospodarczy
2 Renata Macierakowska główny księgowy
3 Zofia Janczewska specjalista
4 Ewa Budna intendent
5 Justyna Dąbrowska sekretarka
6 Małgorzata Ziemczyk pielęgniarka
7 Monika Herubin pomoc administracyjna
8 Katarzyna Jankowska pomoc administracyjna
9 Rafał Cylwik pomoc techniczna
PION ŻYWNOŚCIOWY
1 Krystyna Szczęsna kucharz
2 Bożena Chmielewska pomoc kuchenna
3 Małgorzata Krasna pomoc kuchenna
OBSŁUGA
1 Kulasiński Zbigniew woźny
2 Helena Matuszewska szatniarz
3 Danuta Ciak sprzątaczka
4 Mariola Szymczewska sprzątaczka
5 Sabina Mróz sprzątaczka
6 Bondarovskaya Svetlana sprzątaczka
  POMOCE NAUCZYCIELA
   1 Kornelia Glinka
2 Anna Gieryk
3 Iwona Głowacka
4 Ewa Gumkowska
5 Paulina Kaliszewska
6 Monika Kossakowska
7 Emilia Pierzchała
8 Joanna Skiba
9 Monika Świerszcz
10 Walczak Barbara