Pracownicy administracji i obsługi

ADMINISTRACJA

1 Danuta Moczarska kierownik administracyjno – gospodarczy
2 Renata Macierakowska główny księgowy
3 Zofia Janczewska specjalista
4 Ewa Budna intendent
5 Justyna Dąbrowska sekretarka
6 Małgorzata Ziemczyk pielęgniarka
7 Monika Herubin pomoc administracyjna
8 Katarzyna Jankowska pomoc administracyjna
9 Krzysztof Budny pomoc techniczna

PION ŻYWNOŚCIOWY

1 Krystyna Szczęsna kucharz
2 Bożena Chmielewska pomoc kuchenna
3 Małgorzata Krasna pomoc kuchenna

OBSŁUGA

1 Kulasiński Zbigniew woźny
2 Helena Matuszewska szatniarz
3 Danuta Ciak sprzątaczka
4 Mariola Szymczewska sprzątaczka
5 Sabina Mróz sprzątaczka

POMOCE NAUCZYCIELA

1 Kornelia Glinka
2 Iwona Głowacka
3 Ewa Gumkowska
4 Paulina Kaliszewska
5 Anna Milanowska
6 Emilia Pierzchała
7 Katarzyna Szafaryn
8 Joanna Skiba
9 Monika Świerszcz