Program profilaktyczny „Ku wolności”

Program profilaktyczny „Ku wolności”

27 września uczniowie kl. 8a i 7a SP nr 4 w Ostrołęce brali udział w programie profilaktycznym ” Ku wolności”. Cel programu to zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości, nauka kreowania właściwych relacji międzyludzkich oraz właściwych postaw życiowych.