Projekt edukacyjny

Ogłoszenie

            Informujemy, że w roku szkolnym 2017/ 2018 uczniowie gimnazjum wybrali do realizacji następujące tematy projektów edukacyjnych:

1) Zapożyczenia z języka angielskiego w języku młodzieży.

2)Jakie znaczenie mają rośliny lecznicze w życiu człowieka?

3) Ostrołęka w obiektywie.

4) Książka – moja pasja. Ulubione lektury gimnazjalistów.

5) Jak wygląda system szkolnictwa w Niemczech i w Polsce.

6)Organizacja biwaku rekreacyjno- sportowego.

7) Jakiej muzyki słuchali nasi dziadkowie?

Uczniowie realizują projekty pod kierunkiem opiekunów w miesiącach październik- grudzień. Prezentacje projektów odbędą się w styczniu podczas Dnia Projektowego wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 4 w Ostrołęce w roku szkolnym 2017/2018

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 4 w Ostrołęce