Rada rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

Miło nam Was wszystkich przywitać w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 Dziękujemy Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

Wierzymy że działając wspólnie  uda nam się zrobić wiele dla naszych dzieci i troszczącej się o ich rozwój szkoły.

 

W skład Prezydium Rady Rodziców w  roku szkolnym 2018/2019 wchodzą :

Przewodnicząca – Edyta Załęska

Wiceprzewodnicząca –  Ewelina Święcicka

II wiceprzewodniczący – Piotr Beczak

Sekretarz – Agnieszka Zarzecka

Skarbnik –  Bogumiła Szaniawska

 

A także wszyscy Przewodniczący Oddziałów klasowych Rady Rodziców.

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym  2018 / 2019

Wynosi : 50 zł na dziecko czyli 100% wpłaty (to tylko 5 zł miesięcznie).

                  Do wyboru dwie opcje opłat :

Możliwość wpłaty całości kwoty 50 zł

bądź

wpłacenie składki w 2 ratach 25 zł w I sem. i 25 zł w II sem.

Dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działania i wpłacającym na komitet rodzicielski.

 

 To ważne – dzięki naszym wpłatom na składkę  udaje się pomóc dzieciakom i nauczycielom  w realizacji ich pomysłów, które ubarwiają szkolną codzienność.

Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na działania motywujące do nauki, ale także te, które sprzyjają integracji, zabawie oraz rozwojowi  naszych wszystkich dzieci.

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać u

skarbników klasowych, a także skarbnika głównego  Rady Rodziców Bogumiły Szaniawskiej

oraz na nowo otwarty rachunek bankowy.

Rada Rodziców informuje iż od 01. 11. 2018 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego

w związku z tym prosimy

o realizację płatności na rzecz Rady Rodziców na nowy rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.    78 1240 1691 1111 0010 8623 6026

 Wpłaty na składki Rady Rodziców powinny być opisane w tytule przelewu :

„ Składka na fundusz RR + Imię i Nazwisko dziecka+ klasa do której uczęszcza”.

 

Podsumowując: wszystkie pieniądze, które wpłacamy, wracają do naszych dzieci – czasem w formie materialnej,

         a czasem  w równie ważnej w wieku szkolnym postaci przeżyć w gronie rówieśników.

 

 Wszystkie ciekawe dla naszych dzieci inicjatywy czy pomoce dydaktyczne  zazwyczaj wymagają nakładów finansowych, nauczyciele systematycznie ubiegają się o wsparcie w różnego rodzaju projektach. Niestety przy tak wielu potrzebach każda dodatkowa pomoc jest nieoceniona. Dlatego, jeśli macie możliwość pozyskania pieniędzy, materiałów plastycznych, spożywczych lub innych, które można by wykorzystać podczas szkolnych imprez – zgłoście się do wychowawcy lub członka Rady Rodziców na pewno zostaną dobrze wykorzystane.

 

Zapraszamy do zaglądania na stronę Rady Rodziców  https://www.facebook.com/RadaRodzicow4/  

oraz  przyłączenia się do naszej facebookowej  grupy „Czwórka na Piątkę+++”

 https://www.facebook.com/groups/175882332995960/

 

 Mówi się, że być dobrze poinformowanym to połowa sukcesu a reszta  to plan, szczere chęci i  gotowość do poświęcenia czasu. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i czekamy na  wasze pomysły. 

  

Kochani! Od marca 2017 r. w naszej szkole obowiązują nowe ustalenia dotyczące używania telefonów komórkowych. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo, skupienie podczas lekcji i dobre relacje naszych dzieciaków z rówieśnikami rodzice, dyrekcja i rada pedagogiczna wspólnie stworzyły regulamin korzystania z telefonów na terenie szkoły i wprowadziły go w życie. Wstępne obserwacje pokazują, że to była dobra decyzja. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić – jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej, ale wierzymy, że jeśli połączymy siły, wszyscy w efekcie będziemy zadowoleni.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !!

Rada Rodziców w porozumieniem z Dyrekcją naszej szkoły w tym roku szkolnym ponownie podejmie się przeprowadzenia zbiórki  1% podatku na rzecz  statutową szkoły i Rady Rodziców.

 Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia naszego Apelu.

 

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu: 

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły „

 

 Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

 

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego..

Polecając  tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018

(PIT 28 poz. 134,  PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 95,   PIT 37 poz. 137,  PIT 38 poz. 52,  PIT 39 poz. 48)

 „RR Szkoły Podstawowej nr 4  w Ostrołęce ” 

imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

 Przewodniczący Rady Rodziców – Edyta Załęska

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych:

www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl