Rekrutacja do klas I- VIII oddziałów dla uczniów z autyzmem