Samorząd Uczniowski

samorzad

Klasy II – III gimnazjum
2017/2018

Przewodniczący: Martyna Kowalska kl. III b

Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Kuskowska kl. III b

Opiekunowie: p. Aneta Pogorzelska

                          p. Marcin Baczewski