Samorząd Uczniowski

Klasy I – III gimnazjum

Przewodniczący: Izabela Duszak kl. II a

Z-ca przewodniczącego: Patrycja Krawiec kl. II a

Opiekunowie: p. Klaudia Rogala

                        p. Rafał Wysocki