Samorząd Uczniowski

samorzadU

2018/2019

Klasy I – IV szkoły podstawowej

Przewodniczący: Oliwia Szaniawska IV a

Z-ca przewodniczącego: Paulina Zając IV a

Opiekunowie: p.  Olga Lipska

                            p. Anna Kupis

Klasy V – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Przewodniczący: Wiktor Larent VIII a

Z-ca przewodniczącego: Aleksandra Gurniak VII a

Opiekunowie: p. Joanna Bialik

                                p. Marek Niziołek