Samorząd Uczniowski

samorzadU

2019/2020

Klasy I – VIII szkoły podstawowej

Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Opiekunowie: p.  Elżbieta Kulesza

                            p. Krzysztof Budny