Samorząd Uczniowski

Klasy I – VI szkoły podstawowej

Przewodniczący: Patrycja Kupis kl. V a

Z-ca przewodniczącego: Aleksandra Gurniak kl. V a

Opiekunowie: p. Olga Lipska

                                p. Joanna Bialik