Światełko pamięci

Światełko pamięci

Nie zapomnieliśmy ! Pamiętamy !

Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzili ostrołęckie cmentarze. Zapalili  światełko pamięci  na grobach tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny; tych, którzy zasłużyli się dla naszego kraju, regionu czy miasta. Nie zapomnieliśmy o ks. Antonim Pęksie,  ks. Jerzym Popiełuszce, o tych, którzy zginęli w Smoleńsku , o ostrołęckim poecie Edwardzie Kupiszewskim. Uczniowie kl. IV a uczcili również pamięć nieżyjących pracowników szkoły. Wysłuchali opowieści na temat tych osób. Światełko pamięci od całej społeczności SP 4 ustawili na grobach: kierowników szkoły: p. Aleksandra Kruszewskiego, p. Jana Ogonowskiego; nauczycieli: p. Marianny Żebrowskiej, p. Sabiny Siepioły, p. Wandy Maćkowiak, p. Zofii Jezierskiej, p. Marii Bacławskiej, p. Jadwigi Jarki, woźnego: p. Szczepana Zakrzewskiego, przewodniczących rady rodziców: p Franciszka Moszczyńskiego, p. Elżbiety Waleszkiewicz.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”
W. Szymborska