Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin

egzaminów

 

 

SP: 15 – 17.04.2019 r.

Gim: 10 -12.04.2019 r.

 

 

 

3,4,5 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych                  dla uczniów decyzją dyrektora szkoły (8 dni)

 

19 października 2018 r., 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r.

 

 

 

Egzaminy SP

15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
Egzaminy Gim. 11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
Zakończenie I  półrocza 11 stycznia 2019 r.
Dni otwarte w I półrocza 25 października 2018 r.,
6 grudnia 2018 r.
Rada klasyfikacyjna 14 stycznia 2019 r.
Wywiadówki – podsumowanie                                I półrocza Kl. I-IV SP 16 stycznia 2019 r.
Kl. V-VIII SP 17 stycznia 2019 r.
Kl. III Gim. 17 stycznia 2019 r.
 Początek II półrocze 12 stycznia 2019 r.
Dni otwarte w II półroczu 7 marzec 2019 r.
14 maja 2019 r.
Rada klasyfikacyjna 17 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.