Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W OSTROŁĘCE

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 

1 września 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe 13-26 lutego 2017 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin egzaminów

 

 

19 kwietnia 2017 r. – godz. 900

20 kwietnia 2017 r. – godz. 900

21 kwietnia 2017 r. – godz. 900

 

1 czerwca 2017 r.

2 czerwca 2017 r.

5 czerwca 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych                 dla uczniów

Gimnazjum  nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4
31.10.2016r. 31.10.2016r.
19.04. 2017r. 19.04. 2017r.
20.04.2017r. 20.04.2017r.
21.04.2017r. 21.04.2017r.
02.05.2017r. 02.05.2017r.
16.06.2017r. 16.06.2017r.
Zakończenie I  półrocza 31.01.2017r.
Dni otwarte w I półrocza 27.10.2016r.
15.12.2016r.
Rada klasyfikacyjna 31.01.2017r.
Wywiadówki – podsumowanie                                I półrocza 07.02.2017r. kl. I – III SP
08.02.2017r. kl. IV – VI SP
09.02.2017r. kl. I – III GIM
II półrocze 01.02.2017r.- 23.06.2017r.
Dni otwarte w II półroczu 30.03.2017r.
18.05.2017r.
Rada klasyfikacyjna 19.06.2017r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.