Wszystkie Kolory Świata

Wszystkie Kolory Świata – to program, w którym w ramach Klubu Szkół UNICEF, biorą udział uczniowie naszej szkoły. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji  i otwartości na inne kultury oraz pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. W ramach akcji uczniowie wspólnie z mamami uszyli charytatywne laleczki UNICEF. W wykonanie tych przytulanek włożyli wiele serca i miłości. Każda uszyta lalka to symbol pomocy, jakiej dzieci udzieliły swoim rówieśnikom zamieszkałym w krajach potrzebujących.  Wszystkie laleczki zostały zaprezentowane rodzicom i gościom na wywiadówce podsumowującej I półrocze. Dekoracja i występy uczniów klas młodszych były ściśle związane z realizowanym programem. Wszystkie datki zebrane za laleczki zostaną przekazane na rzecz szczepień dzieci na świecie. Uczniowie klas starszych również włączyli się w „pomaganie”. Upiekli przepyszne ciasta i ciasteczka, a zebrane datki przekazali na rzecz UNICEF. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” trwa do końca lutego.