Zajęcia dodatkowe

 Wykaz dodatkowych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół nr 4

w roku szkolnym 2016/2017

obowiązuje od 27 lutego 2017 r.

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Liczba godzin Klasa/liczba uczniów Dzień Godzina Sala
1. Asztemborska-Śpiewak Anna Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego 1 I BG/5 Czwartek 13.40-14.25 24
1 II BG/3 Poniedziałek 12.45-13.30 27
2. Baczewska Agnieszka Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 I A/3 Poniedziałek 11.40-12.25 7
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego 1 V A/7 Środa 15.30-16.15 5
3. Baczewski Marcin Strategiczne gry planszowe 6 I aG, IbG/8 Piątek 14.30-19.00 5
4. Bialik Joanna Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. angielskiego 1 I AG/6 Czwartek 13.40-14.25 5
1 VIaSP Piątek 12.35-13.30 31
5. Bobrowska Katarzyna Zajęcia rozwijające zainteresowania – pływanie 2 IIIB/2 Czwartek 13.30-15.00
6. Bodak Katarzyna Zajęcia artystyczne 2 Vb/1 Wtorek 12.30-14.00 52
7. Budny Krzysztof Zajęcia komputerowe dla uczniów SP 1 IV-VI Poniedziałek 14.35-15.20 18
Zajęcia komputerowe dla uczniów gimnazjum 1 I-III Czwartek 14.35-15.20 18
8. Drężek Agnieszka Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 III A/4 Poniedziałek 9.40-10.25 7
1 III B/4 Poniedziałek 12.25-13.30 7
9. Głosek Agnieszka Zajęcia rozwijające zainteresowania –                     „Z profilaktyką za pan brat” 1 VASP/12 Środa 14.30-15.30 5
Zajęcia specjalistyczne – „Przełożyć myślenie                   na pozytywne działanie” 1 IIBG/1 Poniedziałek 12.30-13.30 59
10. Grouz Grażyna Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 IIASP/7 Czwartek 9.40-10.25 8
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego

 

1 IVA/4 Poniedziałek 13.40-14.25 4
11. Hrycyna Marlena Zajęcia z kreatywności 1 Va,VIa/15 Wtorek 8.00-8.45 31
Spotkanie z kulturą świata 1 VIa/20 Wtorek 14.25-15.20 31
12. Jabłonowska Iwona Zespół wokalny 1 IV-VI, I-III G/10 Czwartek 14.25-15.20 22
Zespół instrumentalny „Rurki Bum Bum” 1 II-VI/15 Piątek 14.25-15.20 22
13. Kaliszewska Paulina Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 Va/5 Piątek 8.45-9.40 27
14. Kobylińska Beata Klub podróżnika- palcem po mapie 1 IIA/4 Wtorek 9.40-10.25 Stołówka
Kółko sprawnych rąk 1 IIA/4 Czwartek 9.40-10.25 Świetlica
15. Kulesza Elżbieta Zajęcia artystyczne dla grupy przedszkolnej 2 IVa/4 Środa 13.00-15.00 Świetlica
16. Kurzątkowska Monika Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z matematyki dla SP 1 VA/6 Środa 14.35-15.20 22
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z matematyki dla Gim. 1 II AG/5 i IA/5 Poniedziałek 13.40-15.20 27
Koło matematyczne 1 VIa Piątek 12.35-13.30 25
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki 1 IIIa Wtorek 14.35-15.20 22
17. Lech Jadwiga Koło geograficzne 2 /4 Czwartek 14.30-16.00 26
18. Lipska Olga Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 5 Wtorek 11.40-12.25 Biblioteka
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 Ia/ 5 Wtorek 14.35-15.20 Biblioteka
19. Łukaszewicz Violetta Koło biologiczne 1 I Gim/5 Poniedziałek 13.30 25
Koło promocji zdrowia 1 VIaSP/5 Czwartek 14.25 25
20. Majkowska Barbara Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów
z religii poszerzające wiedzę i kształtujące duchowość uczniów w całym roku liturgicznym
2 10
21. Metera Mariola Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z matematyki 1 III AG/7 Wtorek 13.40-14.25 28
Koło matematyczne 1 Gim. /9 Środa 14.35-15.20 28
22. Mierzejewska Ewa Zajęcia usprawniające funkcjonowanie społeczne 1 IIIc/1 Piątek 13.40-14.25
23. Minota Ewelina Zajęcia dogoterapii 2 Dzieci w świetlicy w zależności od potrzeb Świetlica
24. Morshed Martyna  

Urlop rodzicielski

25. Narożna Beata Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego 1 III AG/7 Wtorek 14.35-15.20 27
Koło polonistyczne – przygotowanie do konkursów

 

1 G/2 Piątek 14.35-15.20 27
26. Niziołek Marek Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z chemii 0,5 G/5 Wtorek 12.45-13.15 19
Koło chemiczne 1 G/5 Środa 14.35-15.20 22
27. Nosorowska Marta Zajęcia komputerowe 1 IICG/1 Piątek 11.30-12.15 51
Zajęcia plastyczno-techniczne 1 IICG/1 Poniedziałek 13.40-14.25 51
28. Olech Hanna Urlop dla poratowania zdrowia
29. Olszewska Katarzyna Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów
z j. polskiego
2 VIa/11 Poniedziałek 15.30-16.15 23
Środa 8.00-8.45 23
30. Opęchowska Ewelina Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów w zakresie czytania, pisania i liczenia 1 IaSP/1 Czwartek 12.30-13.15 29
31. Piekutowska Teresa Koło przyjaciół książek 2 VaSP/3 Środa 8.00-8.45 Biblioteka
IaG/3 Czwartek 13.00-13.45 Biblioteka
32. Plaga Magdalena Zajęcia umuzykalniające (schola, nauka gry na gitarze) 2 SP /5 Środa 13.30-14.25 19
G/5 Czwartek 13.30-14.25 19
33. Pogorzelska Aneta

 

Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. angielskiego 1 I BG/5 Piątek 14.25-15.20 19
Koło języka angielskiego 1 IIISP Poniedziałek 9.40-10.35 19
34. Pogorzelska Izabela Zajęcia artystyczne 2 IIIcSP/1 Środa 11.40-12.25 55
Vb/1 Piątek 12.45-13.30 55
35. Rogala Klaudia Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego 1 I AG/5 Poniedziałek 13.40-14.25 24
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. polskiego 1 II AG/6 Piątek 13.40-14.25 24
36. Rogala Marek Zajęcia sportowo – rekreacyjne – unihokej 2 IIa,IIb/10 Poniedziałek 14.30-16.00 11
37. Romanik Jolanta Zajęcia z rękodzieła artystycznego 2 IIIb/10 Poniedziałek 14.30-16.00 4
Dyskusyjny klub edukacyjny 1 SP 1 raz w miesiącu Ustalane                           na bieżąco Ustalane                           na bieżąco

 

38. Suchecka Lidia Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z matematyki 1 IVa/4 Czwartek 12.45-13.30 31
1 VIa/9 Wtorek 8.50-9.35 26
39. Suchecka Magdalena Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z j. angielskiego 1 Va/4 Wtorek 14.35-15.20 5
1 IIAG+IIBG/5 Poniedziałek 13.40-14.25 5
40. Sul Agata Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne uczniów z matematyki

 

1 I BG/7 Poniedziałek 14.35-15.20 28
1 II BG/4 Czwartek 14.35 -15.20 27
41. Sulej Ewa Terapia ręki 2 VC/2 Poniedziałek 14.35-15.20 54
Wtorek 8.50-9.35 7
42. Szczubełek Barbara Zajęcia kreatywności 2 IIIaSP/10 Środa 11.40-12.25 Świetlica
Czwartek 11.40-12.25 Świetlica
43. Tomczak Marcin Koło historyczne 0,5 IV-V SP

I-II Gim.

Piątek 13.40-14.05 31
44. Woroncow Dorota Wyrównywanie braków edukacyjnych/ korygowanie niepożądanych zachowań 1 IIa SP/ 1 Środa 16.30-17.30 29
Wyrównywanie braków edukacyjnych/ wzmacnianie pozytywnych zachowań 1 IVa/ 1 Czwartek 16.30-17.30 29
45. Woroncow Waldemar Zajęcia rekreacyjno-sportowe z tenisa stołowego                        w kl. VI 2 6 Środa 15.30-17.10 11
46. Wółkowska Beata Urlop dla poratowania zdrowia
47. Wróblewska Urszula Kółko sprawnych rąk 2 IIa/5 Piątek 11.30-13.00 52
48. Wysocki Rafał Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z j. niemieckiego 2 I-II G/2 Czwartek 14.35-15.20 24