Zajęcia profilaktyczne ”Odczuwaj, ufaj, mów”

W dniu 2 października klasa 4 uczestniczyła w zajęciach programu profilaktyczno-interwencyjnego ”Odczuwaj, ufaj, mów”. Program, to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić dla uczniów pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Program wzmacnia przynajmniej dwa czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi: relacje w klasie oraz komunikację z rodzicami.

Uczniowie byli żywo zainteresowani oraz z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.