Zakończenie roku uczniów klas III gim. i klasy VIII

We wtorek 18 czerwca odbyło się nieoficjalne zakończenie roku uczniów klas III gim. i klasy VIII. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali część artystyczną, w której nieoficjalnie pożegnali się ze swoimi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, dziękując im za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. Każdy obecny na uroczystości pracownik szkoły otrzymał kartkę własnoręcznie wykonaną przez uczniów oraz różę. Nie zabrakło też krótkiego przedstawienia przygotowanego przez „prawie” absolwentów wzorowanego na rozprawie sądowej. Uroczystość zakończyła wzruszająca piosenka zaśpiewana przez uczniów i ich wychowawców „Ostatni raz z moją klasą” zespołu Manchester.