Zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych,

proszę o upowszechnienie wśród uczniów, rodziców informacji o zasadach bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych 2020 r. oraz zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie www.kuratroium.waw.pl   

Z poważaniem

Dyrektor

Delegatury w Ostrołęce

Kuratorium Oświaty w Warszawie

/-/

Michał Giers

Wypoczywajmy bezpiecznie