Zespół – absolwenci

Oto my: absolwenci – pracownicy „Czwóreczki” – powołani przez dyrektora szkoły p. Dariusza Bastka do pracy w zespole do spraw badania losów absolwentów. — z: Katarzyna Bodak, Agnieszka Baczewska, Marcin Baczewski, Janina Janczewska, Marlena Hrycyna, Marek Niziołek, Iwona Jabłonowska i Ewa Budna.