ZMIEŃMY SZKOLNĄ TOALETĘ WE WZOROWĄ ŁAZIENKĘ !!!

Od 1 października 2018 roku nasza szkoła weźmie udział po raz trzeci  w  programie „Wzorowa łazienka”. Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych. Jego  nadrzędnym celem jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych. Zwycięskim szkołom zostanie ufundowany generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30000 zł, a 100 wyróżnionych szkół otrzyma roczny zapas produktów Domestos. Zachęcamy uczniów do tworzenia prac plastycznych w formacie A4, będących odzwierciedleniem hasła „Wzorowa Łazienka”. Od 1 października 2018 roku  będzie można oddawać głosy na prace plastyczne uczniów naszej szkoły zamieszczone w galerii na stronie internetowej wzorowalazienka.pl .Głosujemy na wszystkie prace łącznie. Głosowanie na zgłoszone do programu i opublikowane w galerii na stronie internetowej prace rozpocznie się 01.10.2018 r. i zakończy się 30.11.2018 r.  Jeśli chcemy, aby nasza szkoła zawalczyła o remont szkolnej łazienki, zachęćmy wszystkich znajomych, bliższychi dalszych, do oddawania głosów na prace uczniów SP4.

Jak głosować?

 1. Należy wybrać galerię Szkoły Podstawowej w Ostrołęce,
 2. Kliknąć w przycisk „Zagłosuj” w galerii na stronie internetowej,
 3. Zaakceptować regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący,
 4. Wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany wcześniej adres e-mail, po czym kliknąć na stronie internetowej w pole „Potwierdź głos”. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu.

 

MOŻNA TEŻ ODDAWAĆ GŁOSY POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ dostepną na telefony komórkowe z systemem android i iOS. Aby oddać Głos za pomocą aplikacji mobilnej, należy wykonać następujące czynności:

 1. a) Pobrać aplikację mobilną na swój telefon;
 2. b) Wybrać w aplikacji mobilnej zarejestrowaną szkołę na którą chce się oddać Głosy;
 3. c) Zagrać w grę dostępną w aplikacji mobilnej. Każde 100 punktów zdobyte w grze to 1 Głos dla szkoły o której mowa w §4 podpunkt 11b;
 4. Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły, podczas pojedynczego głosowania. Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) Głos z paragonu może przyznać ich 20 (słownie: „dwadzieścia”) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:
  a) zakupienie w okresie od 01.10 – 30.11. 2018 roku dowolnego produktu Domestos
  i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt Domestos, Uczestnik może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu;
  b) klikniecie w przycisk „Głosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej;
  c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej;
  d) dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB);
  e) podanie adresu e-mail;
  f) zaakceptowanie Regulaminu;
  g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem.